KOSE LOOMAKLIINIK     MAYBONE O▄     FOTOALBUM  
Lemmikloomapass
  Avaleht
       ▄ldist     
       Pilte     
       Lemmikloomapass     
  Kontakt
  Kuidas avatud ja muu info
  Teenused
  Lingid

Lemmikloomapass

Alates 2004. aasta juulist hakkas Euroopa Liidus kehtima uus Lemmikloomapass, mille eesmärgiks on lihtsustada lemmikloomadega reisimist. Pass peab olema kõigil koertel (samuti kassidel ja tuhkrutel) ning seda passi aktsepteeritakse terve EL territooriumil tõendina selle kohta, et loom on vaktsineeritud marutaudi vastu.

Kes soovib oma lemmikuga reisida Iirimaale, Rootsi või Suurbritanniasse peab täitma lisanõudeid, kaasa arvatud test pärast vaktsineerimist marutaudi vastu tõestamaks vaktsineerimise tulemuslikkust.
 
Kuna paljud liikmesriigid polnud ettenähtud tähtajaks, so 3. juuliks jõudnud vajalike ettevalmistustega lõpule, otsustati suvepuhkuste perioodiks anda ühtse passi sisseviimiseks üleminekuperiood. Üleminekuperioodi ajal 3.juulist – 1. oktoobrini oli lubatud lemmikloomadega liikumine nii uute kui ka seni kehtinud rahvuslike reeglite alusel.
 
Eestis väljastavad uusi lemmikloomapasse alates 3. juulist lemmikloomakliinikud ning praktiseerivad loomaarstid.
(Täpsem informatsioon: Põllumajandusministeerium, Veterinaartegevuse büroo juhataja Pille Tammemägi;  tel 6256154; e-mail: pille.tammemagi@agri.ee).
 
Kes vajavad lemmikloomapassi?
Kuna pass kehtib terve looma eluaja, siis on otstarbekas kõik vaktsineerimised registreerida sellesse passi, et ei tekiks vajadust hakata vaktsineerimistõendit ümber vormistama, kui antud loomal peaks tekkima tulevikus vajadus osaleda näitustel või reisida Eestist väljapoole. Loomulikult kehtivad siseriiklikult edasi ka kõik muud Marutaudi tõrje eeskirja § 7. lg 6 alusel väljastatavad tõendid.
 
Kuidas täidetakse lemmikloomapassi?
Lk 03 (looma märgistus) – Märgistusena võib kasutada nii mikrokiipi kui ka (kuni 2011.aastani) selgelt loetavat tätoveeringut. Vastavalt Loomakaitseseaduse § 9 lg 3-le on nii mikrokiipimine kui ka tätoveerimine protseduurid, mida võib sooritada üksnes loomaarst.
NB! Märgistust (mikrokiip või tätoveering) tuleb kontrollida enne mistahes uue kande tegemist passi.


Lk 04 (Vaktsineerimine marutaudi vastu) – Vastavalt marutaudi tõrje eeskirjale peab koeri ja kasse vaktsineerima 3-4 kuu vanuselt ja edaspidi üks kord aastas, soovitavalt iga 12 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest. Vastavalt Veterinaarkorralduse seaduse § 23. lg 2 punkt 5-le tuleb kasutada veterinaarsete toimingute tõendamiseks isikliku tegevusloa numbriga pitsatit (sama nõue kehtib ka passi teistes osades).


Lk 08 (Seroloogiline test) – EL heakskiidetud laborite nimekirja ja kontaktandmed leiate aadressilt http://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/lab/lab.htm


Lk 10 (Puukide tõrje) – Tulenevalt teatud riikide (N: Ühendatud Kuningriik, Iirimaa) seadustest võib olla nimetatud riikidesse sisenemisel nõutav puukide vastane tõrje. Seega ei pea siia märkima puukide vastast tõrjet, va juhul kui antud loomaga reisitakse riiki, kus see on nõutud.


Lk 14 (Ehhinokoki tõrje) – Tulenevalt teatud riikide (N: Soome, Rootsi, ÜK) seadustest võib olla nimetatud riikidesse sisenemisel nõutav ehhinokokoosi tõrje sooritamine. Seega ei pea siia märkima ehhinokokkoosi vastast tõrjet, va juhul kui antud loomaga reisitakse riiki, kus see on nõutud.


Lk 18 (Muud vaktsineerimised) – Siia tuleb registreerida kõik muud vaktsineerimised peale marutaudi. Marutaudivastased vaktsineerimised (ka juhul kui on kasutatud kompleksvaktsini) tuleb registreerida lk 04.


Lk 22 (Kliiniline läbivaatus) – teatud riikides ning teatud transpordiliikides (N: osad lennufirmad) võib olla kehtestatud nõue, et transporditav loom peab olema enne vedu loomaarsti poolt kliiniliselt läbi vaadatud ning tunnistatud transpordikõlbulikuks. Seega ei tule seda osa passist täita, va juhtudel kui kasutatakse transpordiviise, mille korral on see nõutav.


Lk 23 (Legaliseerimine) – reisimisel kolmandatesse riikidesse võib olla nõutud lähteriigi pädeva asutuse (st. Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus) kinnitus passis sisalduvate andmete õigsuse kohta. Juhul kui selline nõue on kehtestatud, tuleb see kinnitus märkida siia.
 
Täiendavat informatsiooni lemmikloomadega reisimise kohta on võimalik leida aadressilt: http://europa.eu.int/abc/travel/pets/index_en.htm